Aktualności


INTROL w CERN

W dniu 10 września bieżącego roku miało miejsce rewolucyjne w skali światowej doświadczenie przeprowadzone przez Europejską Organizacje ds.Badań Nuklearnych – CERN. Doświadczenie dotyczyło uruchomienia akceleratora LHC czyli Wielkiego Zderzacza Hadronów. Wydarzenie to jest początkiem przygotowywanych od 20 lat eksperymentów, które mają na celu poznanie budowy wszechświata i struktury materii. Swój udział w tym niezwykłym eksperymencie miał również INTROL. Jednym z podstawowych elementów akceleratora LHC jest detektor CMS wykrywający efekty zderzeń przyspieszonych cząstek. W czasie trwania eksperymentów będzie wydzielać się duża ilość ciepła, które odprowadzane będzie poprzez zaprojektowane w tym celu instalacje chłodnicze. Właśnie prace nad tymi elementami skomplikowanej struktury akceleratora leżały w zakresie prac wykonywanych przez INTROL S.A.

W oparciu o wymagania i założenia CERN zaprojektowano i wykonano kompletne instalacje chłodnicze dla poszczególnych modułów detektora. W zakres prac INTROL S.A. wchodziły: koncepcja i projekt układu sterowania; dostawa pomiarowych urządzeń obiektowych, szaf sterowniczych, sterowników PLC, oprogramowania SCADA; wykonanie montażu, okablowania i rozruch instalacji.

Praca w CERN była dla INTROL S.A. doskonałą okazją do poznania zaawansowanej technologii, zdobycia nowych doświadczeń oraz porównania własnych umiejętności z poziomem światowym. Jak się okazało wykonane przez Introl S.A. i całe konsorcjum innych firm prace zostały wysoko ocenione przez CERN. Odtąd polskie firmy są postrzegane w CERN jako przedsiębiorstwa solidne, dysponujące pracownikami o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Zamiarem firmy INTROL S.A. jest pozyskiwanie kolejnych kontraktów oraz dalsza obecność w CERN.

Szkolimy innych.

 

Szkolenie „ Pomiary przemysłowe w energetyce”

W dniach w 18 – 20 czerwca, w miejscowości Ruciane Nida zorganizowane zostało seminarium szkoleniowe „Pomiary przemysłowe w energetyce”. Tematyka szkolenia zakładała przekrojowe spojrzenie na kwestie pomiarów przemysłowych wykorzystywanych w branży energetycznej.

Uczestnikom trzydniowego spotkania zaprezentowane zostały najnowsze informacje z zakresu pomiaru przepływu i poziomu, analizy spalin, metrologicznej kontroli urządzeń pomiarowych i analizy parametrów wody. W ciągu trzech dni nasi specjaliści przedstawiali Uczestnikom szczegółowe informacje między innymi na temat:

  • technik i zasad działania urządzeń do pomiaru poziomu materiałów sypkich i cieczy;
  • metod i aparatury do pomiaru przepływu,
  • technik pomiaru stężenia tlenu w spalinach,
  • pomiarów ph, przewodności i twardości wody,
  • kalibracji urządzeń pomiarowych i jej prawnych aspektów.

Szkolenie łączyło elementy teoretycznego wykładu z praktycznymi wskazówkami i ożywioną dyskusją. Uczestnicy mieli także do dyspozycji ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w malowniczej krainie Jeziora Nidzkiego ze wszystkim jego atrakcjami. Jesteśmy przekonani, iż merytoryczna strona szkolenia połączona z niezwykłą atmosferą przyniosą korzyści Uczestnikom w ich pracy zawodowej.

Szkolimy się sami.

 

Szkolenie w Fuji France

W czerwcu, nasi Menadżerowie Produktu przebywali na szkoleniu przeprowadzonym przez Fuji Electric France. W miejscowości Clermont-Ferrand zapoznali się oni z najnowszymi osiągnięciami francuskiego producenta w zakresie pomiarów ciśnienia, przepływu, rejestratorów wideograficznych oraz regulatorów. Szkolenie miało na celu prezentacje możliwości nowych, udoskonalonych modeli przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu, innowacyjnego modelu ultradźwiękowego przepływomierza Portaflow C oraz rejestratora typu PHU i regulatorów serii PXG i PXH. Podczas trzydniowego treningu, na którym obecni byli inżynierowie z całej Europy, nasi menadżerowie wizytowali fabrykę przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień, mając możliwość bezpośredniego śledzenia procesu produkcji.

 

 

Kolejne szkolenie Fuji Elecric było okazją do zebrania informacji na temat parametrów i możliwości nowych modeli, a także poznania praktycznych wskazówek dotyczących montażu i prawidłowej eksploatacji najnowszej aparatury francuskiego producenta. Wiedza ta przyda się naszym inżynierom w przyszłych aplikacjach wykorzystujących nowe produkty marki Fuji Electric.

 

Współpraca z magazynem APA

Miło nam poinformować o rozpoczętej współpracy z magazynem „Automatyka, Podzespoły, Aplikacje”. Międzyredakcyjna współpraca uwzględnia przede wszystkim wzajemne współtworzenie artykułów technicznych i wymianę materiałów informacyjnych. Celem nawiązania współpracy jest uzupełnianie treści obu tytułów o nowe, interesujące tematy przydatne każdemu automatykowi. Mając nadzieję, iż wspólna inicjatywa spotka się z uznaniem Czytelników, zachęcamy wszystkich do lektury obu magazynów.