Aktualności


Sukces analizatorów AWITE

Jak zwykle początek nowego roku jest okazją do podsumowania wyników tego poprzedniego. Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, że nasze wyniki sprzedaży analizatorów biogazu AWITE dały nam wysoką pozycję w rankingu dystrybutorów. Na liście światowej znaleźliśmy się na miejscu trzecim, a w Europie – na miejscu drugim, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii! Osiągnięcie to jest tym bardziej znaczące, że polski rynek biogazu jest znacznie słabiej rozwinięty, niż rynki niemiecki, włoski, czy brytyjski.

aktualnosci1Analizatory biogazu AwiFLEX i AwiECO są wykorzystywane głównie do kontroli przebiegu procesów fermentacji, do nadzorowania jakości produkowanego lub oczyszczanego biogazu oraz w jednostkach kogeneracyjnych do pomiaru ilości energii chemicznej biogazu. Warto przy okazji wspomnieć, że układ do pomiaru energii AwiENERGY posiada świadectwo TÜV Sud potwierdzające, że spełnia on wymagania tzw. „Rozporządzenia kogeneracyjnego” i może być wykorzystywany do uzyskania świadectw pochodzenia energii z kogeneracji („kolorowych” certyfikatów).

 

PCA przedłuża akredytację dla Laboratorium Introl

Z satysfakcją możemy poinformować, że Laboratorium Pomiarowe firmy INTROL kolejny raz przeszło pozytywnie ocenę PCA i uzyskało akredytację na kolejne 4 lata do 20.05.2019 roku.

Auditorzy wydając decyzję o przedłużeniu akredytacji docenili szczególnie kilka silnych stron naszego Laboratorium: kompetentny personel z doświadczeniem w zakresie prowadzonych pomiarów, dbałość o aktualnosci3jakość wyposażenia i warunki lokalowe, współpraca z międzynarodowymi producentami i prowadzanie porównań międzynarodowych. Warto przypomnieć, że Laboratorium Pomiarowe firmy INTROL posiada akredytację już od 2003 roku, a pomiary w zakresie akredytacji wykonywane są dla przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności.

Pełen wykaz pomiarów akredytowanych można znaleźć na stronach www.laboratoriumintrol.pl oraz www.pca.gov.pl.

 

Startuje blog AkademiaAutomatyki.pl

Z początkiem roku 2015 ruszył nasz nowy projekt skierowany do ludzi zawodowo lub hobbystycznie związanych z pomiarami i automatyką przemysłową. Blog AkademiaAutomatyki.pl to miejsce gdzie chcemy publikować praktyczne wskazówki, ciekawostki, studia przypadków czy mikro-wykłady. Tematy jakie będziemy poruszać na nowym blogu zawsze będą powiązane z szeroko pojętą automatyką przemysłową, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli procesu, programowania układów sterowania, tworzenia systemów wizualizacji, zasad doboru aparatury kontrolno-pomiarowej i armatury przemysłowej oraz diagnostyki maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do stałych odwiedzin strony: www.akademia-automatyki.pl i zapisania się na nasz newsletter.

aktualnosci2