Od redakcji


Drodzy Czytelnicy,
I stało się. Rok 2014 zbliża się nieuchronnie do końca, a my przedstawiamy ostatni w tym roku numer „Pod kontrolą”. Jako, że nie będziemy mieli już okazji do „spotkania” z Państwem, serdecznie dziękuję za obecność z nami w tym roku. W imieniu swoim oraz całej redakcji życzę spełnienia wszystkich marzeń w roku 2015. Tymczasem, zapraszam do lektury artykułów przygotowanych przez naszych specjalistów.

O przemysłowych pomiarach poziomu pisaliśmy już sporo. Jest to bowiem jeden z tych pomiarów, które nie zawsze są jednoznaczne, proste i przyjemne. Wynika to między innymi, a może przede wszystkim z różnorodności zbiorników, w których prowadzi się pomiar.

Kształt, wielkość, wewnętrzna konstrukcja, warunki panujące w zbiorniku, a także właściwości mierzonego medium – te wszystkie zmienne wpływają na jakość prowadzonym pomiarów. Jeśli dodamy do tego wielość metod pomiarowych lepiej lub gorzej radzących sobie w różnych aplikacjach, sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. Producenci aparatury od lat starają się wyjść naprzeciw tym problemom, konstruując coraz bardziej zaawansowane i, co ważne, uniwersalne urządzenia.

Najlepszym przykładem są sondy radarowe, które z uwagi na swoje zalety zdobywają coraz większą popularność. Radary jak każde urządzenia mają jednak swoje ograniczenia, które zmieniają się bardzo dynamicznie w ostatniej dekadzie z uwagi na ogólny postęp w technologiach mikrofalowych. Rok 2014 jest pewnym przełomem w technice radarowej z uwagi na wprowadzenie przez firmę Vega zupełnie nowej sondy, która wykorzystuje mikrofale o częstotliwości 79 GHz i niespotykaną dotychczas dynamikę sygnału pozwalającą na pomiar mediów o bardzo słabych właściwościach odbijania fal radarowych. Właśnie o tym traktuje „Temat wydania”. Konieczność ciągłej modernizacji polskich zakładów nie wymaga chyba specjalnej argumentacji.

Wszyscy wiemy, że konkurencyjność każdego zakładu zależy od nowoczesnych technologii automatyzujących procesy, zwiększających ich bezpieczeństwo czy podnoszących jakość wyrobów. Nic nie dzieje się jednak samo i aby efektywnie przeprowadzić procesy modernizacyjne, nierzadko niezbędna jest nie tylko wiedza i doświadczenie ale zdolność wykraczania poza pewne schematy czy szablony. W „Dobrej praktyce” autor relacjonuje w skrócie kilka wdrożonych modernizacji opartych właśnie o innowacyjne, nigdy wcześniej nie realizowane rozwiązania w zakresie maszyn.

Podobnie do „Tematu wydania”, także „Akademia automatyki” koncentruje się na jednym z bardziej problematycznych pomiarów. Pomiary przepływu będące tematem wykładu przedstawione są w odniesieniu do pomiarów bezinwazyjnych, ich podstaw teoretycznych i praktycznych możliwości zastosowania. Autor przy okazji rozprawia się także z kilkoma mitami dotyczącymi bezinwazyjnych pomiarów przepływu.

Szkolenie PLC cz.12 dotyczy integracji sterownika PLC z innymi urządzeniami za pomocą cyfrowej komunikacji szeregowej. Autor prezentuje między innymi takie zagadnienia jak komunikacja master-slave, parametryzacja portu szeregowego, implementacja protokołu Modbus RTU.

Zapraszam do lektury
Jerzy Janota
Dyrektor ds. rozwiązań produktowych