Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Przed nami najlepszy okres roku, zarówno ze względu na pogodę za oknem i zbliżający się okres wakacyjny, jak i wyraźnie słabnącą pandemię. Wracamy powoli do normalności, co niewątpliwie cieszy każdego. Wracamy także z nowymi artykułami o pomiarach przemysłowych, zachęcając Państwa do lektury drugiego w tym roku numeru „Pod kontrolą”.

Czytaj więcej →

Nowości

Inteligentny tester do diagnostyki odwadniaczy SAGE UMT®

SAGE UMT® to najnowocześniejszy na rynku tester do badania stanu odwadniaczy każdego rodzaju. Do tego jest wyjątkowo prosty w obsłudze, dokładny i skuteczny. Diagnoza odwadniacza odbywa się wyłącznie przy pomocy jednego przycisku, a użytkownikowi wystarczy tylko tester i telefon. Tester współpracuje z platformą SAGE® Smart System Management – urządzenie bezprzewodowo i automatycznie łączy się z aplikacją SAGE® Mobile na telefonie (Android i iOS) . Baza SAGE dostarcza odpowiednie dane o odwadniaczu oraz aktualizuje jego stan pracy. Dzięki platformie Smart System Management wszystkie dane
przesyłane są do chmury w celu bezpiecznego przechowywania i automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

Czytaj więcej →

Temat wydania: Pomiar stężenia dwutlenku węgla – dobra praktyka czy konieczność?

Temat wentylacji i dobrej jakości powietrza wraca ze zdwojoną siłą z powodu pandemii COVID-19. Rzeczywistość, w której znaleźliśmy się wszyscy po 2020 roku wymusza bardziej przemyślane działania w temacie dzielenia wspólnej przestrzeni i troski o odpowiednią wentylację. Jak zatem defi niuje się dobre powietrze w pomieszczeniach? Zgodnie z europejską normą ”jakość powietrza w pomieszczeniach można podzielić na kategorie według stężenia CO2”. To pojęcie stwarza podstawy do sterowania wentylacją w oparciu o pomiar dwutlenku węgla. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu zagadnieniu.

Czytaj więcej →

Dobra praktyka: Pomiar poziomu w reaktorach – przegląd możliwości

Reaktory są specyficznymi zbiornikami w całym procesie produkcji. Zachodzą w nich kluczowe reakcje chemiczne mające wpływ na wydajność, powtarzalność oraz jakość produktu końcowego. Z punktu widzenia pomiarowca jest to jedno z najtrudniejszych miejsc do przeprowadzenia jakichkolwiek pomiarów. W artykule przyjrzę się rozwiązaniom, które zostały zastosowane zarówno w Polsce, jak i przez naszych dostawców za granicą. Zgodnie z naszą filozofią działania, proponowane rozwiązania pochodzą od kilku specjalistycznych dostawców. Każdy z nich oferuje ciekawe i optymalne rozwiązanie dla pewnej, określonej grupy aplikacji. W związku z tym artykuł ten proszę traktować jako moją opinię jako członka kadry inżynierskiej firmy INTROL, a nie materiał reklamowy którejkolwiek z oferowanych firm. Proponowane rozwiązanie ułożone są według orientacyjnej ceny urządzeń, ich zalet oraz ograniczeń.

Czytaj więcej →

Akademia automatyki: Dokładność w przetwornikach ciśnienia, czyli diabeł tkwi w szczegółach

Przetworniki ciśnienia są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Producenci w materiałach reklamowych i specyfikacjach podają często coraz to lepsze wartości dokładności. Nierzadko jednak specyfikacja zawiera tylko część prawdy. Obejmuje bowiem tylko niektóre jej składniki wpływające na całkowitą dokładność danego przetwornika w danej aplikacji. Przeanalizujmy więc specyfikacje dokładności niektórych popularnych przetworników ciśnienia i różne składowe dokładności, takie jak: zmiana zakresu, temperatura otoczenia, pozycja montażu, ciśnienie statyczne, dryft długoterminowy, wibracje, zasilanie i inne.

Czytaj więcej →

Na okładce

Odwadnianie instalacji parowych na światowym poziomie

Odwadniacze dzwonowe Armstrong

• odporność na zanieczyszczenia (układ zaworowy jest pod pokrywą odwadniacza)
• do montażu na zewnątrz (odporność na zamarzanie)
• konstrukcja odporna na uderzenia wodne
• doskonała praca przy niewielkich ilościach kondensatu i przeciwciśnieniu
• otwarta pozycja w przypadku uszkodzenia
• odprowadzanie powietrza i nieskondensowanych gazów z instalacji
• jakość gwarantowana przez światowego lidera

Czytaj więcej →

Od redakcji

Pod koniec zeszłego roku żegnaliśmy się z Państwem życzeniami lepszego, bo normalnego roku 2021. Życzenia te nadal pozostają aktualne, bo do normalności jeszcze nam daleko. Niemniej jednak my staramy się działać bez względu na okoliczności i przygotowaliśmy kolejną porcję artykułów o pomiarach przemysłowych.

Czytaj więcej →

Temat wydania: Zastosowanie akustycznej kamery obrazującej w pomiarach przemysłowych

„Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów” – to stare chińskie przysłowie, które utwierdza nas w przekonaniu, że nawet jeden nieruchomy obraz potrafi błyskawicznie przekazać nam istotę złożonego i skomplikowanego zjawiska. Przekładając to na branżę pomiarową, rozwój technologii MEMS (z ang. microelectromechanical system) – mikroukładów elektromechanicznych – zapoczątkował szybki rozwój różnych technologii pomiarowych. Ich miniaturowe rozmiary, w połączeniu z wysoką dokładnością, umożliwiły zastosowanie w przenośnych urządzeniach. Dziś możemy spotkać telefony komórkowe bądź zegarki wyposażone w wiele czujników opartych o technologię MEMS, takich jak: czujniki przyśpieszenia, wibracji, ciśnienia, pola magnetycznego, żyroskopy itp. Połączenie matrycy mikrofonów wykonanych w technologii MEMS z kamerą i szybkim algorytmem przetwarzania doprowadziło do powstania przenośnych kamer akustycznych. Tego typu urządzenia w czasie rzeczywistym nakładają na obraz wizyjny rozkład natężenia dźwięku z matrycy mikrofonów. Kolorowe obszary nałożone na obraz widzialny oddają charakter i natężenie dźwięku.

Czytaj więcej →

Dobra praktyka: Ciągły pomiar wilgotności w produkcji peletu

Biomasa – ten ogólny termin obejmuje głównie niekopalny materiał organiczny i biogenny, który z powodzeniem jest przetwarzany na energię (systemy grzewcze na biomasę). Pod pojęciem biomasy rozróżniamy między innymi trociny, zrębki, pelety drzewne, słomę itp. Rynek biopaliw, a zwłaszcza peletu, rozwija się dynamicznie od kilku lat w całej Unii Europejskiej, za sprawą przyjętej polityki, zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych. Również w Polsce obserwowany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na pelet, z roku na rok zwiększa się również ilość producentów tego paliwa. Szczególnie w branży peletów drzewnych, systemy pomiaru wilgotności firmy ACO stały się podczas produkcji niezbędne do oznaczania wilgotności w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej →

Akademia automatyki: Zawory regulacyjne w aplikacjach przemysłowych

Wiele zakładów przemysłowych posiada mniej lub bardziej rozbudowaną sieć rurociągów transportujących rozmaite media potrzebne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Proces wymaga często precyzyjnego sterowania, aby uzyskać odpowiedni przepływ, ciśnienie, temperaturę lub poziom produktu. Wszystkie te parametry możemy z dużą dokładnością zmieniać lub stabilizować przy pomocy zaworu regulacyjnego. Wśród zaworów regulacyjnych możemy wyróżnić zawory grzybkowe, przepustnice regulacyjne oraz zawory kulowe regulacyjne (w tym zawory segmentowe). Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem zaworów regulacyjnych są zawory grzybkowe przelotowe. W niniejszym opracowaniu omówimy podstawowe kwestie związane z teorią, budową oraz zaznaczymy istotne parametry, jakie potrzebne są przy doborze zaworów regulacyjnych grzybkowych.

Czytaj więcej →