Aktualności


Kongres Świat Przemysłu Farmaceutycznego

W połowie listopada zeszłego roku, w Ożarowie Mazowieckim odbył się „8. Kongres Świat Przemysłu Farmaceutycznego”, jedna z największych w naszym kraju imprez skupiająca przedstawicieli polskiej farmacji. Na Kongresie obecni byli przedstawiciele INTROL, którzy zaprezentowali nasze rozwiązania dedykowane tej branży. Miejsce szczególne poświeciliśmy przedstawieniu zintegrowanego systemu serializacji – naszej najnowszej propozycji dla zakładów farmaceutycznych, stojących przed wyzwaniami związanymi z nowymi wymaganiami odnośnie serializacji produkowanych przez nich wyrobów.

 

Akredytacja na wzorcowanie wilgotnościomierzy na obiekcie

Miło nam poinformować, że w dniu 20 grudnia 2016 roku Polskie Centrum Akredytacji na podstawie przeprowadzonego wcześniej audytu rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego firmy INTROL sp. z o.o. Zwiększono zakres akredytacji na pomiary wyjazdowe wilgotnościomierzy w siedzibie Klienta i obecnie Laboratorium Pomiarowe, oprócz wzorcowania ciśnieniomierzy w siedzibie Klienta, może również wzorcować higrometry, termohigrometry oraz przetworniki temperatury i wilgotności.

Pomiary mogą być przeprowadzone w zakresie (10 ÷ 90)%rh dla temperatur z zakresu (20 ÷ 30)°C. Niepewność pomiaru CMC jest z przedziału (1,5 ÷ 2,0)%rh dla wilgotności i 0,3°C dla temperatury.

 

 

Nasz człowiek Przewodniczącym Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu Pollab

Z satysfakcją informujemy, że zastępca dyrektora ds. pomiarów, Pan Mariusz Borkowski, został w dniu 29 listopada 2016 roku powołany na Przewodniczącego Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu Pollab.

Klub POLLAB jest największą w Europie, zrzeszającą obecnie 500 członków rzeczywistych, organizacją integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfi kujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość.

Organizacja działa już od 25 lat i umożliwia zbliżenie polskich laboratoriów do wymagań stawianych w Europie Zachodniej i na świecie oraz zapewnia wsparcie przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych.

Funkcja Przewodniczącego Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu Pollab, a także uczestnictwo w pracach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. technologii i procesów przemysłowych przy Głównym Urzędzie Miar potwierdzają kompetencje naszego kolegi oraz całego Laboratorium INTROL.

 

 

Konferencja „Przemysł Szklarski 2016”

W październiku ubiegłego roku, w Ustroniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Przemysł Szklarski 2016”, w której wziął udział jeden z naszych przedstawicieli. Obok licznych dyskusji z przedstawicielami tej branży, mieliśmy okazję zaprezentować nasze rozwiązania dla przemysłu szklarskiego, między innymi boroskopowe kamery termowizyjne LAND NIR B Glass do kontroli i poprawy efektywności pracy pieca/wanny szklarskiej, bezkontaktowe pirometry do pomiaru temperatury kropli szkła LAND S4MR1 oraz LAND Cyclops nowej serii L, a także specjalne wizyjne kamery do precyzyjnych i bezkontaktowych pomiarów poziomu szkła.