Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Previous slide
Next slide

Akademia automatyki: Wpływ przejściowego profilu przepływu na dokładność pomiaru. Prostownice strumienia eliminują efekt przejściowy przepływu

Prostownice strumienia są coraz częściej stosowane w aplikacjach z pomiaru przepływu. Wykorzystuje się je aby skorygować nieprzewidziane i niechciane efekty wpływające na profil przepływu, często będące wynikiem braku wymaganych odcinków prostych przed i za punktem pomiarowym.

Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych