Na okładce


Zawór redukcyjny firmy Armstrong typu GP-2000 jest zaworem membranowym bezpośredniego działania z wewnętrznym lub zewnętrznym zaworem pilotowym. Służy do utrzymywania stałego ciśnienia z dokładnością ±1% za zaworem. Duża powierzchnia membran oraz użycie ciśnienia wejściowego do sterowania zaworem głównym pozwala na uzyskanie dużych wydajności GP-2000. Konstrukcja zaworu pozwala na przegląd lub naprawę bez potrzeby demontażu całego zaworu z sieci.

Więcej na temat: reduktor GP-2000

okladka_tyl