Dobra praktyka: Inteligentne zarządzanie instalacją pary i kondensatu


Jeżeli angażujesz się w zarządzenie energią w Twoim zakładzie, prawdopodobnie stajesz bardzo często w obliczu licznych wyzwań. Jak oszczędzać energię nie wpływając na proces produkcyjny? Jak zmniejszać emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych? Jak łączyć konsumpcję energii z kosztami wytwarzania produktów? Jak eliminować problemy związane z uderzeniami wodnymi szokami termicznymi, regulacją temperatury? Jaki wprowadzić wieloletni system zarządzania odwadniaczami, by dostosować się do ewolucji potrzeb Twojej firmy? W codziennej walce z powyższymi trudnościami z pomocą przychodzi innowacyjne połączenie diagnostyki odwadniaczy parowych z narzędziem do ich zarządzania. Hybryda ta daje potężną broń w codziennej walce o efektywność i stan środowiska naturalnego.

 

SPOSÓB NA ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE INSTALACJĄ PARY I KONDENSATU

SAGE® to zaawansowany software pozwalający na ciągłe analizowanie danych związanych z systemem odwadniania instalacji parowych. Dzięki niemu użytkownik ma możliwości stworzenia bazy odwadniaczy, które można pogrupować wg typów, rodzaju przyłączy, marki, poprawności działania, sprawdzać ich żywotność, otrzymywać wykresy, precyzyjne raporty i przebieg ich pracy. W połączeniu z inteligentnym testerem do diagnostyki odwadniaczy otrzymujemy broń, która pozwala zapewnić radykalne zmniejszenie strat energii.

 

Możliwości SAGE®

Rysunek 1. Możliwości SAGE®

 

Korzystając z platformy SAGE® jesteś właścicielem swoich danych. Są one bezpieczne i chronione przez zaawansowane poziomy bezpieczeństwa. System zarządzany w chmurze IaaS zbudowany jest na uznanych platformach technologicznych i obsługiwany z centrum danych poziomu 3+, zapewniając 99,982% czasu sprawności. Kopie zapasowe są zautomatyzowane, zapewnione jest szyfrowanie https i zgodność z SSAE 16. Dostęp do programu jest zarówno na urządzeniach mobilnych korzystających z systemu Android i Apple (telefony i tablety), jak i urządzeniach stacjonarnych (komputery). Dostęp do platformy jest nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest połączone z Internetem.

Mobilne wykorzystanie Sage’a odbywa się poprzez aplikację, która posiada intuicyjny interfejs użytkownika i sprawia, że możemy ręcznie zaktualizować stan odwadniaczy. SAGE® Mobile szybko przetwarza dane i przechowuje je lokalnie na urządzeniu, a przy dostępie do Internetu automatycznie przekazuje je do SAGE®. Ta łatwa w użyciu aplikacja eliminuje wprowadzanie podwójnych danych i zapewnia znaczną oszczędność czasu.

 

SAGE® OD ŚRODKA, CZYLI WARTOŚĆ DODANA DO ZARZĄDZANIA ODWADNIACZAMI

Zajrzyjmy zatem do wnętrza Sage’a, zaczynając od organizacji zakładu. Tworząc bazę w softwarze możemy w bardzo przejrzysty sposób pogrupować odwadniacze wg lokalizacji, budynków, wydziałów. Pokazano to na rysunku 2. W ten sposób budujemy własną strukturę firmy odpowiednią do naszych potrzeb i w niezwykle łatwy sposób jesteśmy w stanie zlokalizować każdy odwadniacz. Mając już strukturę, kolejnym krokiem jest wprowadzanie odwadniaczy do bazy.

 

Organizacja zakładu

Rysunek 2. Organizacja zakładu

 

Może odbywać się to zarówno przy komputerze, jak i na telefonie. Każda możliwość ma swój oddzielny interfejs. Na urządzeniach mobilnych wersja jest bardzo uproszczona, gdyż ma ona głównie służyć do zbierania danych na obiekcie i eliminować ich dublowania. Po zalogowaniu do aplikacji, możemy wpisać do dowolnej grupy odwadniacz wybierając jego producenta, typ, model, rodzaj i wielkość przyłącza, ciśnienie robocze, zrobić jego zdjęcie. Możemy również opisać jakie ma zawory odcinające przed, za odwadniaczem i na by-passie, zaznaczyć czy jest obecny filtr siatkowy, czy zawór zwrotny. Jak to wygląda pokazano na Rysunku 3.

 

Sage jako aplikacja na telefonie

Rysunek 3. Sage jako aplikacja na telefonie

 

Zupełnie inną formę SAGE® przybiera na komputerze PC. To zaawansowany program do analizy zebranych przez nas danych dotyczących stanu odwadniaczy, ich ilości, obserwacji trendów zużycia pary. Tutaj możemy generować raporty, które w czytelny sposób zobrazują nam jak wygląda sytuacja na liniach pary i kondensatu.

 

Obraz z analizy trendu zużycia pary

Rysunek 4. Obraz z analizy trendu zużycia pary

 

Co ważne, korzystając z oprogramowania możemy stworzyć dowolną ilość kont, tak by technicy mogli przeprowadzać badania na poszczególnych zmianach.

 

RAPORTOWANIE

Przyjrzyjmy się teraz raportom. Pierwszym z nich jest analiza odwadniaczy. Raport ten dostarcza nam danych o stratach finansowych powodowanych przez przepuszczające parę odwadniacze. Pokazuje nam ile się zużywa na to paliwa (np. gazu w przypadku kotłów gazowych), jaki jest koszt wymiany odwadniaczy, jaka jest emisja dwutlenku węgla. Ponadto raport dostarcza dane o odwadniaczach dla każdej stworzonej przez nas grupy w skali roku. W raporcie znajdziemy także analizę żywotności odwadniaczy w zależności od typu odwadniacza, producenta, warunków pracy i aplikacji. Przykłady pokazano na Rysunku 5.

 

Analiza stanu zamontowanych odwadniaczy

Rysunek 5. Analiza stanu zamontowanych odwadniaczy

 

Kolejny raport dostarcza nam szczegółowych informacji na temat każdego z odwadniaczy. Jaki rodzaj i typ stosujemy dla konkretnej aplikacji, kiedy został zamontowany, kiedy odbyło się jego ostatnie badanie i jaki był wówczas stan jego pracy (czy pracował poprawnie, czy przepuszczał parę, czy był zablokowany).

 

Dogłębna analiza odwadniacza

Rysunek 6. Dogłębna analiza odwadniacza

 

Dzięki pozostałym raportom dowiemy się ile odwadniaczy mamy w określonym stanie pracy, jaka jest ich liczba na poszczególnym wydziale, ile straty pary generują wadliwe odwadniacze dla poszczególnego wydziału i jak to się ma w odniesieniu do całego zakładu.

 

HYBRYDOWE ROZWIĄZANIE

Na wstępie pisaliśmy o hybrydzie, czyli połączeniu testera z oprogramowaniem. Testerem tym jest SAGE® UMT (z ang. Universal Mobile Tester) – mobilne urządzenie do diagnostyki odwadniaczy, który minimalizuje błędy ludzkie podczas przeprowadzanych badań.

 

 

Dzięki niemu możemy skupić się na analizie tego, co dzieje się wokół odwadniacza, bo on zrobi za nas robotę w diagnozowaniu samego odwadniacza. Historycznie, badanie odwadniaczy polegało na mierzeniu ultradźwięków i pomiaru temperatury przez technika. Wyniki takich badań podlegały jego ocenie i to technik oceniał czy odwadniacz pracuje dobrze, czy nie. Co oczywiste, aby zrobić to poprawnie, technik przeprowadzający badanie musiał mieć duże doświadczenie w tego typu analizach. Tymczasem tester SAGE® UMT korzysta z tej samej metodologii pomiarów temperatury i ultradźwięków, automatycznie dostarczając wiarygodne, powtarzalne wyniki. Eliminuje zatem zagrożenie wynikające z różnej interpretacji wyniku pomiarów. SAGE® UMT posiada wbudowane sensory do pomiaru temperatury i ultradźwięków, czytnik tabliczek RFI (z ang. Radio Frequency Identyfication), za pomocą których w bardzo prosty sposób możemy zidentyfikować odwadniacz. Tester łączy się z programem SAGE® za pomocą bluetooth’a i wyposażony jest w baterię wytrzymującą do 10 godzin pracy bez konieczności ładowania. Co istotne, nie ma potrzeby przezbrajania testera i wysyłania go na cykliczne kalibracje.

 

Cechy testera UMT

Rysunek 7. Cechy testera UMT

 

Urządzenie do diagnostyki jest intuicyjne i nie trzeba mieć wieloletniego doświadczenia w badaniu odwadniaczy, by zrobić to w prawidłowy sposób. Co więcej, tester UMT został stworzony przez ludzi, którzy diagnozują odwadniacze od kilkudziesięciu lat i znają problemy, z którymi borykają się technicy. Osoby badające odwadniacze często muszą przemieszczać się w trudno dostępne miejsca celem przeprowadzenia diagnostyki. Dlatego też każdy diagnosta, oprócz testera, wyposażony jest w kaburę do jego łatwego przechowywania podczas przemieszczania się po obiekcie. Ponadto nie trzeba już nosić ze sobą dokumentacji papierowej i wpisywać wyniki pomiarów na kartkach papierowych, gdyż wszystko to znajduje się w telefonie. To sprawia, że komfort pracy również jest wyższy, co nie jest bez znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa pracowników.

 

Testowanie odwadniaczy

Rysunek 8. Testowanie odwadniaczy

 

Samo badanie polega na przyciśnięciu sensora do odwadniacza na kilkanaście sekund i rozpoczęcie badania. Tester możemy uruchomić na przycisku testera lub w aplikacji na telefonie. Co istotne, tester zdiagnozuje każdy typ odwadniacza wszystkich producentów na rynku.

 

NOWY POZIOM DIAGNOSTYKI ODWADNIACZY

Platforma oprogramowania SAGE® wraz z testerem SAGE® UMT sprawiają, że w łatwy sposób można teraz zarządzać utrzymaniem ruchu na obiekcie, diagnozować aktualny stan odwadniaczy, weryfikować prawidłowość ich doboru dla danej aplikacji, sprawdzać ich żywotność i, co najważniejsze, zmniejszać straty energetyczne. Dokładne analizy wraz z regularnymi i cyklicznymi badaniami przekładają się bowiem wprost na zmniejszenie zużycia gazu do wyprodukowania pary wodnej, a efektywność pracy urządzeń wymiennikowych ulega poprawie. Warto także zaznaczyć, że mając raz stworzoną bazę oszczędzamy również na czasie, bo wynik z badania w SAGE® jest natychmiastowy.

SAGE® podnosi zarządzanie systemem parowym na nowy, przełomowy poziom organizacji struktury odwadniaczy w zakładach parowych To potężne oprogramowanie dokładnie oblicza straty pary, paliwa, pieniędzy i emisję w oparciu o metodologię zatwierdzoną przez Komitet Techniczny ONZ. SAGE® analizuje dane w celu śledzenia zachowania i wydajności, dzięki czemu jest obecnie najnowocześniejszym dostępnym systemem zarządzania parą i ciepłą wodą.

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak prawidłowe zarządzanie instalacją pary może przynieść wymierne korzyści Twojemu zakładowi? Zachęcamy do lektury artykułu:

„Audyt energetyczny instalacji pary i kondensatu”