Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Previous slide
Next slide

Akademia automatyki: Odpowiedni dobór parametrów spalania

Niejednokrotnie w przemyśle – ale i nie tylko – mamy do czynienia z procesami termicznymi wykorzystywanymi w procesach technologicznych. Jednym ze sposobów wytwarzania energii cieplnej jest spalanie. W czasach coraz bardziej restrykcyjnego prawa energetycznego, odpowiednio dobrane parametry to podstawa dla poprawnego procesu spalania. Kontrola tegoż procesu to również wymogi ochrony środowiska oraz potrzeba oszczędnego wykorzystywania paliw i energii.

Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych