Tel: 32 789 01 23
Email: marketing@introl.pl
ConneXt – bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym20 rzeczy, o których warto pamiętać wzorcując manometryOdpowiedni dobór parametrów spalania

ConneXt – bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym

Począwszy od prac w wysokiej temperaturze, przez zadania w ograniczonych przestrzeniach, kończąc na strefach zagrożonych wyziewami gazów lub par. W każdej z wymienianych sytuacji problemem okazuje się ochrona pracowników.

Czytaj więcej

20 rzeczy, o których warto pamiętać wzorcując manometry

Jedną z najważniejszych wielkości, które należy kontrolować w procesach przemysłowych jest ciśnienie. Powszechnie wykorzystywanymi urządzeniami pomiarowymi w tym zakresie są manometry. Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia pomiarowego, manometry muszą być wzorcowane w regularnych odstępach czasu [...]

Czytaj więcej

Odpowiedni dobór parametrów spalania

Niejednokrotnie w przemyśle – ale i nie tylko – mamy do czynienia z procesami termicznymi wykorzystywanymi w procesach technologicznych. Jednym ze sposobów wytwarzania energii cieplnej jest spalanie. W czasach coraz bardziej restrykcyjnego prawa energetycznego, odpowiednio dobrane parametry to podstawa [...]

Czytaj więcej

Grupa INTROL

Grupa INTROL jest holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT do wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i motoryzacji.

Działalność spółek z Grupy INTROL skupia się na trzech szeroko pojętych segmentach:

 USŁUGI:

INTROL S.A. – to podmiot nadrzędny w całej strukturze Grupy. Spółka koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych jednostek, będąc ośrodkiem tworzenia i realizacji strategii ich rozwoju.

Introl-Energomontaż sp. z o.o – firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz generalnego wykonawstwa inwestycji. Zakres oferowanych usług obejmuje projektowanie, kompletację dostaw, prefabrykację, montaż, uruchomienie i serwis w odniesieniu do instalacji AKPiA, instalacji elektrycznych, systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacji ochrony obiektów i kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów i pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i innych instalacji technologicznych.

Introbat sp. z o.o. – spółka świadcząca usługi utrzymania ruchu urządzeń wyposażonych w aparaturę kontrolno-pomiarową i układy sterowania, a także specjalistyczne usługi w branży AKPiA i informatycznej.

Biuro Inżynierskie ATECHEM sp. z o.o.- oferuje usługi dla potrzeb przemysłu w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych.

Pro-Zap sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski – zakład zajmujący się projektowaniem technologii i automatyki, a także świadczący usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych.

IB Systems – firma koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. Swoją działalnością obejmujemy także instalacje elektryczne, dzięki czemu oferta firmy ma charakter kompleksowy.

i4tech sp. z o.o. – firma zajmująca się projektowaniem i budową instalacji do: uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza; ponadto: działalnością doradczą w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwijaniem kontaktów z firmami partnerskimi polskimi i zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw.

Smart In sp. z o.o. sp. k. firma .zajmuje się wdrażaniem inteligentnych systemów monitoringu i analiz, szczególnie w zakresie kompleksowych rozwiązań monitoringu wizyjnego i wspomagania decyzji dla służb miejskich i porządkowych. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dostarczanie systemów typu “Command & Control”, wspomagających procesy podejmowania decyzji w zakresie tematyki Smart City & IoT. Wiodącym produktem jest system IOCity – inteligentne centrum operacyjne, które pomaga efektywniej zarządzać incydentami w mieście i podnosić poziom bezpieczeństwa na terenie miast i obiektów użytkowych.

PRODUKCJA:

Limatherm S.A. – największy w Polsce i jeden z dwóch liczących się w Europie producentów zaawansowanych komponentów aparatury kontrolno-pomiarowej. W katalogu produktów znajdują się m.in. głowice do przemysłowych czujników temperatury oraz specjalizowane obudowy dla wielu innych czujników, przetworników i urządzeń pomiarowych. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w Europie, USA i Ameryce Południowej.

Limatherm Sensor Sp. z o.o. – znaczący w Polsce producent szerokiej gamy przemysłowych czujników temperatury, a także dostawca współpracującej z nimi aparatury pomiarowej.

Limatherm Components Sp. z o.o. – spółka przeznaczona do produkcji podzespołów i części dla aparatury kontrolno-pomiarowej, w szczególności dla czujników temperatury.

PWP Katowice Sp. z o.o. – dostawca i producent wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp.

DYSTRYBUCJA:

INTROL sp. z o.o. – jeden z czołowych polskich dostawców aparatury kontrolno-pomiarowej, przeznaczonej do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki. Działalność dystrybucyjna jest uzupełniania i wspomagana przez projektowanie systemów pomiarowych, usługi integracji układów automatyki i usługi serwisowe na obiektach oraz wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej.

RAControls Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor sprzętu i oprogramowania firmy Rockwell Automation, zapewniający odbiorcom pełne wsparcie techniczne i szkoleniowe w zakresie sprzętu RA.


Szeroki profil oferowanych usług umożliwia spełnienie przez przedsiębiorstwa Grupy praktycznie wszelkich potrzeb Klientów, począwszy od projektu wstępnego instalacji, projektu technicznego i kosztorysu, poprzez produkcję, kompletację dostaw, montaż i rozruch do generalnego wykonawstwa inwestycji. Możliwość zrealizowania dostaw specjalistycznego sprzętu, zaprojektowania skomplikowanej instalacji technologicznej, zbudowania i uruchomienia dużego obiektu przemysłowego świadczą o kompetencjach i możliwościach działania Grupy INTROL.

 
Sklep online z czujnikami i automatyką

Sklep.introl.pl oferuje szeroką gamę czujników i mierników przemysłowych oraz elementów automatyki przemysłowej. Szybkie metody płatności, darmowa dostawa 48h i bardzo atrakcyjne ceny wysokiej jakości aparatury do kontroli procesów przemysłowy.   […]

Czytaj więcej
Grupa INTROL

Grupa INTROL jest holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT do wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, […]

Czytaj więcej
Blog automatyki: AkademiaAutomatyki.pl

Wszystkie osoby zawodowo lub hobbystycznie związane z pomiarami i automatyką przemysłową serdecznie zapraszamy na blog     AkademiaAutomatyki.pl to nowy blog poświęcony w całości tematyce pomiarów i automatyki przemysłowej. Jest […]

Czytaj więcej
Laboratorium

Laboratorium Pomiarowe firmy INTROL sp. z o.o. zostało utworzone w listopadzie 2000 r. w celu przeprowadzania wzorcowania urządzeń pomiarowych zgodnie z wymaganiami i poprawną praktyką metrologiczną. Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej […]

Czytaj więcej
O wydawcy

INTROL sp. z o.o. od 1990 roku prowadzi działalność w obszarze modernizacji, automatyzacji i kontroli zróżnicowanych procesów technologicznych. Obecnie jesteśmy czołowym, polskim dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów przemysłowych. Efektem ponad 20 lat pracy […]

Czytaj więcej