Tel: 32 789 01 23
Email: marketing@introl.pl
Zastosowanie akustycznej kamery obrazującej w pomiarach przemysłowychCiągły pomiar wilgotności w produkcji peletuZawory regulacyjne w aplikacjach przemysłowych

Zastosowanie akustycznej kamery obrazującej w pomiarach przemysłowych

„Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów” (...) nawet jeden nieruchomy obraz potrafi błyskawicznie przekazać nam istotę złożonego i skomplikowanego zjawiska.

Czytaj więcej

Ciągły pomiar wilgotności w produkcji peletu

Rynek biopaliw, a zwłaszcza peletu, rozwija się dynamicznie od kilku lat w całej Unii Europejskiej, za sprawą przyjętej polityki, zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych. Również w Polsce obserwowany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na pelet, z roku na rok zwiększa się również ilość producentów tego paliwa.

Czytaj więcej

Zawory regulacyjne w aplikacjach przemysłowych

Wiele zakładów przemysłowych posiada mniej lub bardziej rozbudowaną sieć rurociągów transportujących rozmaite media potrzebne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Proces wymaga często precyzyjnego sterowania, aby uzyskać odpowiedni przepływ, ciśnienie, temperaturę lub poziom produktu.

Czytaj więcej

Grupa INTROL

Grupa INTROL jest holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT do wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i motoryzacji.

Działalność spółek z Grupy INTROL skupia się na trzech szeroko pojętych segmentach:

 USŁUGI:

INTROL S.A. – to podmiot nadrzędny w całej strukturze Grupy. Spółka koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych jednostek, będąc ośrodkiem tworzenia i realizacji strategii ich rozwoju.

Introl-Energomontaż sp. z o.o – firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz generalnego wykonawstwa inwestycji. Zakres oferowanych usług obejmuje projektowanie, kompletację dostaw, prefabrykację, montaż, uruchomienie i serwis w odniesieniu do instalacji AKPiA, instalacji elektrycznych, systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacji ochrony obiektów i kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów i pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i innych instalacji technologicznych.

Introbat sp. z o.o. – spółka świadcząca usługi utrzymania ruchu urządzeń wyposażonych w aparaturę kontrolno-pomiarową i układy sterowania, a także specjalistyczne usługi w branży AKPiA i informatycznej.

Biuro Inżynierskie ATECHEM sp. z o.o.- oferuje usługi dla potrzeb przemysłu w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych.

Pro-Zap sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski – zakład zajmujący się projektowaniem technologii i automatyki, a także świadczący usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych.

IB Systems – firma koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. Swoją działalnością obejmujemy także instalacje elektryczne, dzięki czemu oferta firmy ma charakter kompleksowy.

i4tech sp. z o.o. – firma zajmująca się projektowaniem i budową instalacji do: uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza; ponadto: działalnością doradczą w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwijaniem kontaktów z firmami partnerskimi polskimi i zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw.

Smart In sp. z o.o. sp. k. firma .zajmuje się wdrażaniem inteligentnych systemów monitoringu i analiz, szczególnie w zakresie kompleksowych rozwiązań monitoringu wizyjnego i wspomagania decyzji dla służb miejskich i porządkowych. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dostarczanie systemów typu “Command & Control”, wspomagających procesy podejmowania decyzji w zakresie tematyki Smart City & IoT. Wiodącym produktem jest system IOCity – inteligentne centrum operacyjne, które pomaga efektywniej zarządzać incydentami w mieście i podnosić poziom bezpieczeństwa na terenie miast i obiektów użytkowych.

PRODUKCJA:

Limatherm S.A. – największy w Polsce i jeden z dwóch liczących się w Europie producentów zaawansowanych komponentów aparatury kontrolno-pomiarowej. W katalogu produktów znajdują się m.in. głowice do przemysłowych czujników temperatury oraz specjalizowane obudowy dla wielu innych czujników, przetworników i urządzeń pomiarowych. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w Europie, USA i Ameryce Południowej.

Limatherm Sensor Sp. z o.o. – znaczący w Polsce producent szerokiej gamy przemysłowych czujników temperatury, a także dostawca współpracującej z nimi aparatury pomiarowej.

Limatherm Components Sp. z o.o. – spółka przeznaczona do produkcji podzespołów i części dla aparatury kontrolno-pomiarowej, w szczególności dla czujników temperatury.

PWP Katowice Sp. z o.o. – dostawca i producent wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp.

DYSTRYBUCJA:

INTROL sp. z o.o. – jeden z czołowych polskich dostawców aparatury kontrolno-pomiarowej, przeznaczonej do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki. Działalność dystrybucyjna jest uzupełniania i wspomagana przez projektowanie systemów pomiarowych, usługi integracji układów automatyki i usługi serwisowe na obiektach oraz wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej.

RAControls Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor sprzętu i oprogramowania firmy Rockwell Automation, zapewniający odbiorcom pełne wsparcie techniczne i szkoleniowe w zakresie sprzętu RA.


Szeroki profil oferowanych usług umożliwia spełnienie przez przedsiębiorstwa Grupy praktycznie wszelkich potrzeb Klientów, począwszy od projektu wstępnego instalacji, projektu technicznego i kosztorysu, poprzez produkcję, kompletację dostaw, montaż i rozruch do generalnego wykonawstwa inwestycji. Możliwość zrealizowania dostaw specjalistycznego sprzętu, zaprojektowania skomplikowanej instalacji technologicznej, zbudowania i uruchomienia dużego obiektu przemysłowego świadczą o kompetencjach i możliwościach działania Grupy INTROL.

 
Sklep online z czujnikami i automatyką

Sklep.introl.pl oferuje szeroką gamę czujników i mierników przemysłowych oraz elementów automatyki przemysłowej. Szybkie metody płatności, darmowa dostawa 48h i bardzo atrakcyjne ceny wysokiej jakości aparatury do kontroli procesów przemysłowy.   […]

Czytaj więcej
Grupa INTROL

Grupa INTROL jest holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT do wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, […]

Czytaj więcej
Blog automatyki: AkademiaAutomatyki.pl

Wszystkie osoby zawodowo lub hobbystycznie związane z pomiarami i automatyką przemysłową serdecznie zapraszamy na blog     AkademiaAutomatyki.pl to nowy blog poświęcony w całości tematyce pomiarów i automatyki przemysłowej. Jest […]

Czytaj więcej
Laboratorium

Laboratorium Pomiarowe firmy INTROL sp. z o.o. zostało utworzone w listopadzie 2000 r. w celu przeprowadzania wzorcowania urządzeń pomiarowych zgodnie z wymaganiami i poprawną praktyką metrologiczną. Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej […]

Czytaj więcej
O wydawcy

INTROL sp. z o.o. od 1990 roku prowadzi działalność w obszarze modernizacji, automatyzacji i kontroli zróżnicowanych procesów technologicznych. Obecnie jesteśmy czołowym, polskim dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów przemysłowych. Efektem ponad 20 lat pracy […]

Czytaj więcej