Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Grupa INTROL

Grupa INTROL jest holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT do wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i motoryzacji.

Działalność spółek z Grupy INTROL skupia się na trzech szeroko pojętych segmentach:

 USŁUGI:

INTROL S.A. – to podmiot nadrzędny w całej strukturze Grupy. Spółka koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych jednostek, będąc ośrodkiem tworzenia i realizacji strategii ich rozwoju.

Introl-Energomontaż sp. z o.o – firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz generalnego wykonawstwa inwestycji. Zakres oferowanych usług obejmuje projektowanie, kompletację dostaw, prefabrykację, montaż, uruchomienie i serwis w odniesieniu do instalacji AKPiA, instalacji elektrycznych, systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacji ochrony obiektów i kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów i pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i innych instalacji technologicznych.

Introbat sp. z o.o. – spółka świadcząca usługi utrzymania ruchu urządzeń wyposażonych w aparaturę kontrolno-pomiarową i układy sterowania, a także specjalistyczne usługi w branży AKPiA i informatycznej.

Biuro Inżynierskie ATECHEM sp. z o.o.- oferuje usługi dla potrzeb przemysłu w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych.

Pro-Zap sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski – zakład zajmujący się projektowaniem technologii i automatyki, a także świadczący usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych.

IB Systems – firma koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. Swoją działalnością obejmujemy także instalacje elektryczne, dzięki czemu oferta firmy ma charakter kompleksowy.

i4tech sp. z o.o. – firma zajmująca się projektowaniem i budową instalacji do: uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza; ponadto: działalnością doradczą w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwijaniem kontaktów z firmami partnerskimi polskimi i zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw.

Smart In sp. z o.o. sp. k. firma .zajmuje się wdrażaniem inteligentnych systemów monitoringu i analiz, szczególnie w zakresie kompleksowych rozwiązań monitoringu wizyjnego i wspomagania decyzji dla służb miejskich i porządkowych. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dostarczanie systemów typu “Command & Control”, wspomagających procesy podejmowania decyzji w zakresie tematyki Smart City & IoT. Wiodącym produktem jest system IOCity – inteligentne centrum operacyjne, które pomaga efektywniej zarządzać incydentami w mieście i podnosić poziom bezpieczeństwa na terenie miast i obiektów użytkowych.

PRODUKCJA:

Limatherm S.A. – największy w Polsce i jeden z dwóch liczących się w Europie producentów zaawansowanych komponentów aparatury kontrolno-pomiarowej. W katalogu produktów znajdują się m.in. głowice do przemysłowych czujników temperatury oraz specjalizowane obudowy dla wielu innych czujników, przetworników i urządzeń pomiarowych. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w Europie, USA i Ameryce Południowej.

Limatherm Sensor Sp. z o.o. – znaczący w Polsce producent szerokiej gamy przemysłowych czujników temperatury, a także dostawca współpracującej z nimi aparatury pomiarowej.

Limatherm Components Sp. z o.o. – spółka przeznaczona do produkcji podzespołów i części dla aparatury kontrolno-pomiarowej, w szczególności dla czujników temperatury.

PWP Katowice Sp. z o.o. – dostawca i producent wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp.

DYSTRYBUCJA:

INTROL sp. z o.o. – jeden z czołowych polskich dostawców aparatury kontrolno-pomiarowej, przeznaczonej do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki. Działalność dystrybucyjna jest uzupełniania i wspomagana przez projektowanie systemów pomiarowych, usługi integracji układów automatyki i usługi serwisowe na obiektach oraz wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej.

RAControls Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor sprzętu i oprogramowania firmy Rockwell Automation, zapewniający odbiorcom pełne wsparcie techniczne i szkoleniowe w zakresie sprzętu RA.


Szeroki profil oferowanych usług umożliwia spełnienie przez przedsiębiorstwa Grupy praktycznie wszelkich potrzeb Klientów, począwszy od projektu wstępnego instalacji, projektu technicznego i kosztorysu, poprzez produkcję, kompletację dostaw, montaż i rozruch do generalnego wykonawstwa inwestycji. Możliwość zrealizowania dostaw specjalistycznego sprzętu, zaprojektowania skomplikowanej instalacji technologicznej, zbudowania i uruchomienia dużego obiektu przemysłowego świadczą o kompetencjach i możliwościach działania Grupy INTROL.

 
Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych