Praktyczny punkt widzenia
Wydanie 2/2016 (36)
Wszystko  
Praktyczny punkt widzenia

"Pod kontrolą" to bezpłatny magazyn poruszający tematykę pomiarów przemysłowych, automatyki i utrzymania ruchu. Nasze czasopismo ukazuje się od 2007 roku, a ideą, jaka przyświecała przy jego powstaniu, było stworzenie czasopisma bliskiego polskim inżynierom-automatykom.
Właśnie dlatego "Pod kontrolą" jest magazynem tworzonym przez specjalistów dla specjalistów. Publikowane treści zawsze poparte są praktycznymi doświadczeniami naszych inżynierów, którzy na co dzień projektują i uruchamiają specjalistyczne układy automatyki i pomiarów.

Co wyróżnia "Pod kontrolą" spośród szeregu innych czasopism branżowych?

- autorzy to doświadczeni inżynierowie
- tematyka dostosowana do problemów polskich zakładów
- relacje z realnie wdrożonych rozwiązań
- teoretyczne wykłady poparte praktycznymi wskazówkami

"Pod kontrolą" jest kwartalnikiem i ukazuje się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Zapraszamy do lektury
Zespół redakcyjny "Pod kontrolą"
Temat wydania
Pierwszy na świecie radar do cieczy o częstotliwości
80 GHz – mały, skuteczny, uniwersalny

VEGA – niemiecka firma będąca od ponad 20 lat liderem na rynku radarowego pomiaru poziomu – po raz kolejny zapoczątkowała nową erę w tej dziedzinie. VEGAPULS64 jest pierwszą na świecie sondą radarową dla cieczy pracującą na częstotliwości 80 GHz, a częstotliwość w przypadku radarów jest parametrem kluczowym dla ich stosowania.
Zamow biuletyn Pod Kontrola
Od redakcji
aktualne wydanie kwiecień 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone © Introl 2016    POBIERZ