Praktyczny punkt widzenia
Wydanie 3/2016 (37)
Wszystko  
Praktyczny punkt widzenia

"Pod kontrolą" to bezpłatny magazyn poruszający tematykę pomiarów przemysłowych, automatyki i utrzymania ruchu. Nasze czasopismo ukazuje się od 2007 roku, a ideą, jaka przyświecała przy jego powstaniu, było stworzenie czasopisma bliskiego polskim inżynierom-automatykom.
Właśnie dlatego "Pod kontrolą" jest magazynem tworzonym przez specjalistów dla specjalistów. Publikowane treści zawsze poparte są praktycznymi doświadczeniami naszych inżynierów, którzy na co dzień projektują i uruchamiają specjalistyczne układy automatyki i pomiarów.

Co wyróżnia "Pod kontrolą" spośród szeregu innych czasopism branżowych?

- autorzy to doświadczeni inżynierowie
- tematyka dostosowana do problemów polskich zakładów
- relacje z realnie wdrożonych rozwiązań
- teoretyczne wykłady poparte praktycznymi wskazówkami

"Pod kontrolą" jest kwartalnikiem i ukazuje się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Zapraszamy do lektury
Zespół redakcyjny "Pod kontrolą"
Temat wydania
VEGAPULS 64 oraz VEGAPULS 69
Technologia 80 GHz w urządzeniach radarowych

Technologa radarowa nie jest odkryciem ostatnich lat. Skromne początki w latach siedemdziesiątych, zapoczątkował prawdziwy „boom” pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Niniejszy artykuł przedstawia sytuację po 1 maja 2016, a zatem po dniu, w którym niemiecka fi rma VEGA zdecydowała się na wprowadzenie kompleksowej oferty w zakresie urządzeń pracujących na częstotliwości 80 GHz oraz dynamice sygnału 120 dB.
Zamow biuletyn Pod Kontrola
Od redakcji
aktualne wydanie wrzesień 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone © Introl 2016    POBIERZ